fbpx

PRIVACYVERKLARING

20 mei 2022

Dit is de privacyverklaring van TC Shops BV. (hierna: TCS”). TCS adviseert, ontwerpt, verkoopt tegels en badkamers. Hierbij verwerken wij ook persoonsgegevens.

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.tegelhalbrabant.nl en tijdens uw bezoek en/of afspraak in onze showroom. TCS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

De contactgegevens van TCS zijn:

TC Shops B.V.

Evenestraat 3

6026 XV MAARHEEZE

E-mail: info@tbbreusel.nl

KvK-nummer: 17195779

 

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht. Voor meer informatie over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@tbbreusel.nl.

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden:

 • om onze website beter te laten functioneren;
 • om de doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het maken van afspraken in de showroom of digitaal;
 • het opstellen en maken van offertes en/of tekeningen;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • om statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website;
 • om technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
 • om u nieuwsbrieven te kunnen sturen indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven of indien u een klant van ons bent;
 • om onze dienstverlening en producten door u te laten beoordelen het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • om het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Nieuwsbrieven
U kunt zich via onze website en inschrijven voor de nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven over acties en tips over tegels en badkamers. Om deze nieuwsbrieven te kunnen ontvangen, vragen wij u om uw e-mailadres. In dat geval kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de ‘afmeld’ link die onderaan elke e-mail wordt weergegeven. Na uw uitschrijving zullen we uw e-mailadres zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden verwijderen.

 

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard.

Functionele cookies

Om de website te laten functioneren, maken wij gebruik van bepaalde functionele cookies. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u niet op iedere pagina opnieuw hoeft in te loggen.  Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van onze website.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. Conform de privacy documenten van Google, wordt het laatste gedeelte van uw IP-adres gemaskeerd en zullen uw gegevens niet met Google worden gedeeld voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Trackingcookies
Voor een geüpdatete overzicht van de trackingcookies verwijzen we naar onze Cookiemodule. Hierin worden de verschillende Cookies vermeld en beschreven.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

 

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door TCS heeft u dus het recht om:

 • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
 • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor TCS, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
 • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Verzoeken kunt u indienen via de mail info@tbbreusel.nl of via één van onze andere kanalen. Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door TCS op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht. Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. De persoonsgegevens zullen enkel door TCS worden gedeeld indien dit expliciet is aangegeven in deze privacyverklaring.

Bepaalde gegevens zoals uw bezoek- en clickgegevens zullen worden gedeeld met onze marketingpartners om de effectiviteit van onze website te meten en te verbeteren. Daarnaast verwerken wij de volgende persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering:

 

Type gegevens

Met wie

Doel

NAW-gegevens, e-mail plattegrond

Intern en externe installateurs of fabrikanten

Uitwerken offerte, werkvoorbereiding, levering en plaatsing. Klanttevredenheid, service/ garantie-opvolging door leveranciers

Surf- en clickgedrag

Marketingbureau

Effectiviteit van de website te verbeterenGoogle Analytics; bijhouden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TCS bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden

Daarnaast zullen onze hosting- en applicatiepartners de nodige toegang krijgen tot bepaalde gegevens om de noodzakelijke ondersteuning te bieden bij de werking van onze website, technische foutmeldingen. Wij verwachten dat dit geen of slechts een geringe impact op uw privacy heeft.

Sommige partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In dat geval is de doorgifte van uw persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Indien dat niet het geval is, heeft TCS passende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen. U kunt te allen tijde inzage in of een kopie van deze waarborgen verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@tbbreusel.nl

 

Beveiliging en veiligheid

TCS heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving en beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd. In onze showroom worden persoonsgegevens nooit lokaal opgeslagen en zijn de pc’s beveiligd met een uniek password voor iedere medewerker.

 

Overige

TCS kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@tbbreusel.nl